Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-415/22

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Obvestilo o sklepih 26. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, 124., 130. in 152. člena člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) ter 7. in 17. člena Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR), Uprava družbe objavlja sklepe 26. redne skupščine delničarjev Cinkarne Celje, d. d. z dne 15. 6. 2022.

Sprejeti sklepi 26. redne skupščine družbe se nahajajo v prilogi.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 15. 6. 2022 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d. d.
Datum: 15.06.2022