Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-59/05

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje izvršilo opcijo za nakup prvega paketa lastnih delnic od Slovenske odškodninske družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d.d., je dne 19.01.2005 izvršila opcijo za nakup 233.075 lastnih delnic (1,9105% delež lastniškega kapitala) v skladu s Pogodbo o ustanovitvi prodajne in nakupne opcije, ki jo je dne 21.06.2004 sklenila s Slovensko odškodninsko družbo, d.d..

Nakupna cena, ki je v skladu s pogodbenimi določili enaka povprečni tržni ceni delnice GRVG na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v obdobju od 1.7.2004 do 31.12.2004, znaša 6.485,93 SIT za delnico.

Mnenje neodvisnega finančnega svetovalca o pravičnosti pridobitev lastnih delnic z vidika družbe in delničarjev za načrtovane pridobitve v skladu s sklenjeno opcijsko pogodbo je družba že objavila na borznem sistemu obveščanja dne 7.7.2004.

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 19. 1. 2005