Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AUU-21/05

GORENJE, d.d., Velenje

Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., se je dne 25.02.2005 na svoji 19. seji, ki je bila opravljena korespondenčno, seznanil z nerevidiranimi računovodskimi izkazi družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2004.

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2004

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2004

Uprava družbe Gorenje, d.d., ocenjuje poslovne rezultate leta 2004 kot dobre, še posebej glede na težke okoliščine poslovanja, predvsem zaradi izjemne nepričakovane rasti cen strateških materialov in surovin.

Čisti prihodki od prodaje Skupine Gorenje so v letu 2004 znašali 213.589,4 mio SIT, kar predstavlja 8,8% rast glede na leto 2003. Čisti poslovni izid Skupine za leto 2004 je znašal 4.915,1 mio SIT, kar predstavlja 3,5% rast glede na leto 2003.

 

 
Uprava Gorenje, d.d.

 

Datum: 25. 2. 2005

Pripeti dokumenti: Nerevidirani nekonsolidirani izkazi 2004