Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AGM1-72/05

GORENJE, d.d., Velenje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) uprava družbe sklicuje 8. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v ponedeljek, 4. julija 2005, z začetkom ob 12.00 uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 3.

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa bodo tudi na spletnih straneh družbe www.gorenje.com

Sklic 8. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., ter predlogi sklepov z obrazložitvami in gradivi, so v pripetih dokumentih!

 

Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 1. 6. 2005

Pripeti dokumenti: Sklic 8. skupščine delničarjev Gorenja, d.d., Predlogi sklepov z obrazložitvami in gradivi