Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-756/05

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje pridobilo drugi paket lastnih delnic od Slovenske odškodninske družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Slovenska odškodninska družba, d.d., je na podlagi Pogodbe o ustanovitvi prodajne in nakupne opcije, ki jo je dne 21.06.2004 sklenila z družbo Gorenje, d.d., dne 5.7.2005 družbo Gorenje, d.d., obvestila, da želi izvršiti prodajno opcijo za prodajo 233.075 delnic (1,9105% delež v kapitalu družbe) družbe Gorenje, d.d., po prodajni ceni 6.321,84 SIT. Družba Gorenje, d.d., je v skladu z dogovorjenimi plačilnimi pogoji delnice plačala in pridobila dne 4.8.2005. Skupno število lastnih delnic družbe Gorenje, d.d., znaša po pridobitvi drugega paketa 717.192 (5,8786% delež v kapitalu družbe).

Prodajna cena se je v skladu s pogodbo določila tako, da se je izhodiščna cena 6.200 SIT na delnico povečala za čisti dobiček družbe v letu 2004 na delnico in zmanjšala za vrednost dividende iz bilančnega dobička leta 2004.

Mnenje neodvisnega finančnega svetovalca o pravičnosti pridobitev lastnih delnic z vidika družbe in delničarjev za načrtovane pridobitve v skladu s sklenjeno opcijsko pogodbo je družba že objavila na borznem sistemu obveščanja dne 7.7.2004.

Javna objava bo objavljena in dosegljiva tudi na uradni spletni strani www.gorenje.com, do nadaljnjega.

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 4. 8. 2005