Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-1303/05

GORENJE, d.d., Velenje

Ambiciozen načrt za leto 2006 in uspešno poslovanje v letu 2005

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., je na 25. seji, dne 16.12.2005 obravnaval in potrdil gospodarski načrt družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2006. Nadzorni svet je poslovanje in oceno poslovanja do konca leta 2005 glede na izjemno težke razmere ocenil za uspešno, saj naj bi bil načrt za leto 2005 dosežen v vseh pomembnejših kategorijah, obseg poslovnih aktivnosti pa bi se naj približal 1 milijardi evrov. Gospodarski načrt za leto 2006 je, glede na pričakovano stanje gospodarskega okolja, ambiciozen.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava družbe
Gorenje, d.d.

 

Datum: 16. 12. 2005

Pripeti dokumenti: Ocena poslovanja 2005 in poslovni načrt 2006