Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AUU-7/06

GORENJE, d.d., Velenje

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2005

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2005

Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., se je dne 24.02.2006 na svoji 27. seji, ki je bila opravljena korespondenčno, seznanil z nerevidiranimi računovodskimi izkazi družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2005.

Uprava družbe Gorenje, d.d., ocenjuje, da je Skupina Gorenje v težkih pogojih poslovanja leta 2005 nadaljevala z rastjo in z njo pomembno presegla načrtovani obseg poslovnih aktivnosti ter v vseh pomembnih elementih poslovanja dosegla načrtovane poslovnoizidne, premoženjske in finančne cilje poslovanja.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava družbe Gorenje, d.d.

 

Datum: 24. 2. 2006

Pripeti dokumenti: Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2005 družbe Gorenje, d.d.