Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-624/06

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje, d.d., bo integriralo dejavnost strojegradnje

Obvestilo o 29. seji Nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe je poleg trimesečnega poslovanja Skupine Gorenje in družbe Gorenje, d.d. za leto 2006 na 29. seji 12.5.2006 obravnaval tudi pogodbo o pripojitvi družbe Gorenje Indop projektiranje, proizvodnja in trženje industrijske opreme, d.o.o., ki je v 100% lasti Gorenja, d.d.

Področje industrijske opreme, ki se izvaja v okviru Gorenja Indop d.o.o. je pomembno področje delovanja Skupine Gorenje. Zaradi povezanosti dejavnosti te družbe s proizvodnjo gospodinjskih aparatov in zaradi optimiranja organizacijskih struktur, racionalizacije poslovnih procesov in stroškov ter integracije ključnih procesov na nivoju koncerna ter boljše izkoriščenosti kapacitet, znanja in izkušenj, je uprava družbe predlagala pripojitev družbe Gorenje Indop, d.o.o. Nadzorni svet je podal pozitivno mnenje k pripojitvi družbe Gorenje Indop, d.o.o. k Gorenju, d.d. Pogodba bo 15.5.2006 predložena sodnemu registru Okrožnega sodišča v Celju, kar bo objavljeno tudi v Uradnem listu RS predvidoma 19.5.2006.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava družbe
Gorenje, d.d.

 

Datum: 12. 5. 2006