Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-51/07

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o vpisu sprememb statuta v sodni register

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d.d., Velenje obvešča delničarje in javnost, da je dne 16.01.2007 na podlagi skupščinskih sklepov z dne 12.12.2006 postal pravnomočen sklep Okrožnega sodišča v Celju z dne 22.12.2006 o vpisu sprememb dejavnosti, pooblastila upravi za povečanje osnovnega (odobrenega) kapitala in sprememb statuta družbe v sodni register.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava družbe
Gorenje, d.d.

 

Datum: 17. 1. 2007

Pripeti dokumenti: Statut - velja od 22.12.2006