Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AGM1-19/02

GORENJE, d.d., Velenje

Skupščina delničarjev Gorenja, d.d. bo 21.junija 2002 ob 13.uri v hotelu Paka, Rudarska ul.3 v Velenju. Odločala bo o spremembah Statuta Gorenja, d.d., o uporabi bilančnega dobička za leto 2001 in razrešnici Upravi in Nadzornemu svetu za leto 2001, o imenovanju revizorja za leto 2002 in izvolitvi novega Nadzornega sveta Gorenja, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) uprava družbe sklicuje 5. redno sejo skupščine delničarjev družbe.

 

Nadzorni svet Gorenja, d.d.

Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 20. 5. 2002 08:18

Pripeti dokumenti: Sklic 5.skupščine delničarjev Gorenja, d.d.