Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAC-19/07

GORENJE, d.d., Velenje

Poslovanje Gorenja v prvem polletju leta 2007 uspešno in v skladu z načrtom; visoka rast prodaje, a obenem izjemno visoka rast surovin in materialov. Poslovanje obravnaval tudi nadzorni svet na svoji 12. seji 23.8.2007.

Objava povzetka polletnega poročila za polletje 2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja povzetek polletnega poročila za leto 2007

Nadzorni svet Gorenja, d.d., je danes na svoji 12. seji obravnaval nerevidirano polletno poročilo o poslovanju družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje in ga sprejel. Poslovanje je ocenil kot dobro, še posebej glede na razmere na trgih.

Družbe, vključene v konsolidacijo

V konsolidirane računovodske izkaze Skupine Gorenje so bile poleg krovne družbe Gorenje, d.d., vključene še naslednje odvisne družbe:

delujoče v Sloveniji:
Gorenje I.P.C., d.o.o., Velenje; Gorenje Tiki d.o.o., Ljubljana; Gorenje GTI, d.o.o., Velenje; Gorenje Notranja oprema, d.o.o., Velenje; Gorenje Gostinstvo, d.o.o., Velenje; LINEA SP, d.o.o., Velenje; Energygor, d.o.o., Velenje; Opte Ptuj, d.o.o., Ptuj; Kemis, d.o.o., Radomlje; Gorenje Orodjarna, d.o.o., Velenje; ZEOS, d.o.o., Ljubljana; Istrabenz Gorenje energetski sistemi, d.o.o., Nova Gorica; GEN-I, d.o.o., Krško; BIOTOPLOTA, d.o.o, Nova Gorica; Surovina, d.d., Maribor; RVT, d.o.o., Maribor; INDOP, d.o.o., Velenje.

delujoče v tujini: Gorenje Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Avstrija; Gorenje Austria Handelsgesellchaft m.b.H., Avstrija; Gorenje Vertriebsgesellschaft m.b.H., Nemčija; Gorenje Körting Italia S.r.l., Italija; Gorenje France S.A.S., Francija; Gorenje BELUX S.a.r.l., Belgija; Gorenje Espana, S.L., Španija; Gorenje UK Ltd., Velika Britanija; Gorenje Skandinavien A/S, Danska; Gorenje AB, Švedska; Gorenje OY, Finska; Gorenje AS, Norveška; OÜ Gorenje, Estonija; SIA Gorenje, Latvija; Gorenje spol. s r.o., Češka Republika; Gorenje real spol. s r.o., Češka Republika; Gorenje Slovakia s. r.o., Slovaška Republika; Gorenje Budapest Kft., Madžarska; Gorenje Polska Sp. z o.o., Poljska; Gorenje Bulgaria EOOD, Bolgarija; Gorenje Zagreb, d.o.o., Hrvaška; Gorenje Skopje, d.o.o., Makedonija; Gorenje Commerce, d.o.o., Bosna in Hercegovina; Gorenje, d.o.o., Srbija; Gorenje Podgorica , d.o.o., Črna gora; Gorenje Romania S.R.L., Romunija; Gorenje aparati za domaćinstvo, d.o.o., Srbija; Mora Moravia s r.o., Češka Republika; Gorenje Küchen GmbH, Avstrija; Gorenje - kuchyne spol. s r.o., Češka Republika; Gorenje Imobilia, d.o.o., Srbija; Gorenje Adria Nekretnine, d.o.o., Hrvaška; Kemis, d.o.o., Hrvaška; Kemis BiH, d.o.o., Bosna in Hercegovina; Kemis Valjevo, d.o.o., Srbija; Gorenje Invest, d.o.o., Srbija; Gorenje Gulf FZE, Združeni arabski emirati; Gorenje Tiki, d.o.o., Srbija; GEN-I, d.o.o., Hrvaška; Austrian Power Vertriebs, GmbH, Avstrija; Intrade energija, d.o.o., Bosna in Hercegovina; Vitales, d.o.o., Bosna in Hercegovina; Gorenje Istanbul Ltd., Turčija; Sirovina, a.d., Srbija; Termoclean-Zg, d.o.o., Hrvaška; Gorenje TOV, Kijev, Ukrajina.

Vpogled v polletno poročilo

Celotno polletno poročilo ter Povzetek sta na vpogled na sedežu družbe Gorenje, d.d., Partizanska 12, SI-3503 Velenje.

Pomembnejše spremembe podatkov in druge pomembne poslovne dogodke družba sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, SEOnet. Dostop do objave je omogočen na uradnih spletnih straneh družbe gorenje.com, in sicer od dneva objave dalje.

 

 
Uprava
Gorenje, d.d.

 

Datum: 23. 8. 2007

Pripeti dokumenti: Sporočilo uprave družbe Gorenje, d.d., Povzetek polletnega poročila 2007