Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-1527/07

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o 14. seji nadzornega sveta Gorenje, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Gorenja, d.d., je danes na svoji 14. seji obravnaval nerevidirano poročilo o poslovanju družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za obdobje januar - september 2007 in ga sprejel. Glede na razmere na prodajnih in nabavnih trgih, je poslovanje ocenil kot dobro.

Na današnji seji je Nadzorni svet na podlagi predloga Sveta delavcev Gorenja za delavskega direktorja družbe za naslednje mandatno obdobje uprave, torej od 18. 7. 2008 do 18. 7. 2013, imenoval člana uprave Draga Bahuna, ki to funkcijo opravlja tudi sedaj.

Pomembnejše spremembe podatkov in druge pomembne poslovne dogodke družba sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, SEOnet. Dostop do objave je omogočen na uradnih spletnih straneh družbe gorenje.com, in sicer od dneva objave dalje.

 

 
Uprava družbe
Gorenje, d.d.

 

Datum: 8. 11. 2007