Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
KVD-121/08

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o pomembnih deležih

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106., 118., 124. člen

Dne 30.6.2008 smo od družbe Home Products Europe B.V., Heemskerklaan 79, 6881 EN, Velp, Nizozemska, prejeli obvestilo, da je na dan 26.6.2008 pridobila 1.070.000 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., kar predstavlja 7,6265 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d.. Pred pridobitvijo družba ni posedovala delnic izdajatelja Gorenje, d.d., z oznako GRVG.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

 

 
Uprava družbe Gorenje, d.d.

 

Datum: 30. 6. 2008