Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-1616/08

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje, d.d., pridobilo lastne delnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Na podlagi Priporočil javnim delniškim družbam za obveščanje, družba Gorenje, d.d., informativno obveščamo javnost, da je družba Gorenje, d.d., dne 20.11.2008 pridobila 3.169 lastnih delnic izdajatelja Gorenje, d.d., s čemer se je delež lastnih delnic povečal od 0,8079 % na 0,8304 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d., oziroma od 113.342 na 116.511 delnic GRVG. Družba je pridobila delnice s posli na organiziranem trgu kapitala.

Izdajatelj Gorenje, d.d., je transakcije opravil na podlagi 8. alineje 1. odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 in sklepa 12. skupščine družbe Gorenje, d.d., z dne 11.06.2008, katerega vsebina je bila istega dne objavljena na SEO-net in spletnih straneh družbe (Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic).

Skladno s skupščinskim sklepom ima uprava družbe Pooblastilo za pridobitve lastnih delnic do skupaj 1.403.000 delnic družbe, kar predstavlja 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe in vključuje lastne delnice, ki jih družba že ima v lasti na dan izdaje tega pooblastila. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 18 mesecev od dneva izdaje.

O morebitnih novih pridobitvah bo družba Gorenje, d.d., javnost obveščala tedensko.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

 

 
Uprava družbe Gorenje, d.d.

 

Datum: 20. 11. 2008