Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-1789/08

GORENJE, d.d., Velenje

Zadnje četrtletje izničilo sicer uspešne rezultate
Poslovni načrt za leto 2009 prilagodljiv

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Velenje, 19. december 2009 - Nadzorni svet Gorenja je upoštevajoč negotove razmere v panogi gospodinjskih aparatov včeraj poslovni načrt Gorenja za leto 2009 ocenili za primernega in hkrati prilagodljivega na različne možne scenarije, kar je v teh kriznih časih velikega pomena in omogoča pravočasno odzivanje na spremenljive pogoje. Nadzorniki podpirajo tudi izvajanje vseh ukrepov, ki jih je uprava sprejela za ublažitev posledic nenačrtovanih negativnih dejavnikov. Poslovanje Gorenja v letu 2008 je glede na nepredvideno finančno krizo in recesijo na globalnih trgih ocenil kot uspešno, odzive uprave na znake zmanjševanja gospodarske rasti v drugi polovici leta pa je označil kot pravočasne in ustrezne.

V Gorenju so že pred dobrim tednom dni opozorili na veliko število odpovedi naročil v novembru in decembru, kar je povzročilo, da čisti poslovni izid leta 2008 odstopa od načrtovanega. Medtem ko je Gorenje prve tri četrtine letošnjega leta zaključilo uspešno in v skladu z načrtovanimi cilji, so devetmesečni rezultati več konkurenčnih podjetij že kazali znake poslabšanja poslovne uspešnosti. V zadnjih tednih pa sta se finančna kriza in recesija z Zahoda v celoti prenesli tudi na nekatere za Gorenje zelo pomembne vzhodno evropske trge (Ukrajina, Hrvaška, deloma Rusija, Češka,). Banke so ustavile kreditiranje tako potrošnikov kot večjih trgovskih partnerjev, ki so se odzvali z optimiranjem zalog in obveznosti, kar se že in se še bo odražalo v odpovedih naročil.
Učinki globalne krize so se odražali tudi na poslabšanju razmer poslovanja v divizijah notranje opreme in divizije trgovine in storitev. Na področju ekologije so se v zadnjih tednih naročila za odvzem odpadkov iz pločevine s strani jeklarn, železarn in livarn skoraj ustavila. Ravno tako so se bistveno spremenile borzne cene pločevine, ki so še dodatno vplivale na poslabšanje ocenjenih rezultatov do konca leta 2008.

V tako spremenjenih in negotovih okoliščinah poslovanja so v Gorenju pripravili več različnih scenarijev za prihodnje leto ter vrsto aktivnosti in ukrepov, s katerimi se prilagajajo razmeram. Javno so predstavili eno izmed različic, ki vsebuje določeno zmajšanje obsega poslovnih aktivnosti in uresničitev nekaterih ukrepov. Ocenjujejo, da bodo s prodajo v letu 2009 ustvarili približno toliko kot letos, torej nekaj več kot 1,337 milijarde prihodkov. Brez upoštevanja v letu 2008 prevzetega Ataga bodo prihodki torej nižji za 4,7 odstotka, kar pomeni, da se bo prodaja lastne proizvodnje predvidoma zmanjšala za 9 odstotkov glede na oceno 2008. To z vidika količin pomeni 2,4 milijona kosov proizvodnje v Velenju, 0,39 milijona kosov v Valjevu in 0,38 milijona kosov v Mori oziroma skupaj 3,2 milijona kosov.

Da bi ob nižji prodaji uspeli zagotavljati normalen rezultat za te krizne razmere, v Gorenju izvajajo različne aktivnosti in ukrepe na vseh področjih. Najprej gre za obvladovanje stroškov materiala in surovin, ki bo možno s časovno ugodnimi terminski zakupi surovin ter z nadaljnjim pospešenim razvojem oskrbnih virov v Aziji, na ostalih dolarskih nabavnih trgih in v državah jugovzhodne Evrope. Sledi sklop stroškov stroškov logistike, ki bodo v veliki meri odvisni od cene nafte na trgu, tržnega komuniciranja in vseh splošnih stroškov. Tretji so stroški dela, kjer bomo z boljšo organizacijo dosegli višjo produktivnost in prilagodljivost, ki nam bo v okviru 36-urnega delovnega tedna, o katerem se dogovarjamo s sindikati, omogočila v okviru socialnega sporazuma boljše prilagajanje stroškov dela glede na nivo naročil.

Gorenje je v preteklih letih veliko investiralo v razvoj, zato bodo investicije razpolovljene, politika naložb pa bo v letu 2009 izredno selektivna in usmerjena izključno v razvoj novih izdelkov in prodajnih aktivnosti oziroma le tistih naložb, ki so za nadaljnji razvoj podjetja najbolj nujni.

Glavni cilj vseh ukrepov je zagotavljati pozitivni prosti denarni tok, ki bo zaradi zaostrene likvidnostne situacije na finančnih trgih zelo pomemben kriterij pri presoji poslovnih odločitev njihov vpliv na denarni tok in možnost njegovega izboljšanja.

Hkrati z optimiranjem stroškov tako poteka v Gorenje več projektov, ki bodo omogočili hitrejše uvajanje sprememb, optimiranje procesov in znižanje obratnega kapitala in kompleksnosti. Rezultati projektov se bodo odražali v načrtovanem znižanju obratnih sredstev (zalog, terjatev), kar bo pripomoglo k povečanju prostega denarnega toka najmanj v višini načrtovanega čistega poslovnega izida in posledično zmanjšanju višine finančnih obveznosti Gorenja.

Glede na nenehno spreminjajoče se razmere bodo v Gorenju načrt četrtletno revidirali. Preprepričani so, da bo prilagajanje stroškov obsegu proizvodnje in prodaje ključnega pomena za doseganje načrtovane dobičkonosnosti. Vendar pa kljub omenjenim oviram Gorenje posluje bolje od konkurence in povečuje tržne deleže, zato so v Gorenju odločeni, da bomo izkoristili priložnosti in obvladali tveganja bolje od konkurence.

Povzetek poslovnega načrta Skupine Gorenje in družbe Gorenje, d.d., za leto 2009 je v pripetem dokumentu!

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

 

 
Uprava družbe Gorenje, d.d.

 

Datum: 19. 12. 2008

Pripeti dokumenti: Povzetek poslovnega načrta Skupine Gorenje in družbe Gorenje, d.d., za leto 2009