Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-284/02

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje je preseglo načrtovane poslovne razultate. Po oceni bo Gorenje, d.d. ustvarilo 3,8 mrd SIT čistega poslovnega izida. Nadzorni svet je sprejel poslovni načrt za leto 2003, ki predvideva 7 % rast čistih prihodkov in 4,5 mrd SIT čistega poslovnega izida Gorenja, d.d. Strateški načrt do leta 2006 temelji na 6% letni rasti in je usmerjen h kvalitativni rasti Skupine Gorenje.

Uspešno leto in sprejeti načrti za prihodnja leta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Celotna vsebina je v priponki.

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 20. 12. 2002 13:41

Pripeti dokumenti: sporočilo za javnost