Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-75/16

DUTB, d. d.

Odložitev javne objave revidiranega letnega poročila za leto 2015

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: DUTB) obvešča zainteresirano javnost, da do dne 30. 4. 2016, ne bo javno objavila revidiranega letnega poročila v skladu s 110. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, zaradi spremembe stališča zunanjega revizorja glede priprave konsolidiranih računovodskih izkazov DUTB.

Družba in upravni odbor družbe sta bila dne 19. 4. 2016, nekaj dni pred zaključkom revizije računovodskih izkazov družbe, s strani zunanjega revizorja obveščena, da je zunanji revizor po internem posvetovanju spremenil svoje predhodno stališče, po katerem je DUTB ustrezala pogojem naložbenega podjetja in ji zato ni bilo potrebno pripravljati konsolidiranih računovodskih izkazov. Zunanji revizor je tako za leto 2014 izdal mnenje brez pridržka na nekonsolidirane računovodske izkaze družbe in na enaki osnovi je prav tako potekala priprava računovodskih izkazov in revizija računovodskih izkazov za leto 2015.

Zaradi spremembe stališča zunanjega revizorja tik pred zaključkom revizije računovodskih izkazov je upravni odbor sprejel odločitev, da bo družba izvedla vse potrebne aktivnosti za uspešno dokončanje revizije računovodskih izkazov, kar bo zahtevalo izdelavo konsolidiranih računvodskih izkazov.

Družba  do tega trenutka še ne more natančno navesti datum, do katerega bo zaključila pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov in do katerega datuma bo zunanji revizor lahko zaključil revizijo. O tem bo DUTB obvestila zainteresirano javnost takoj, ko bo ta informacija na voljo.

DUTB bo, takoj po prejemu poročila neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov DUTB za leto 2015 tudi javno objavila revidirano Letno poročilo DUTB za leto 2015.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, 5 let od datuma objave.

 

 

Poslovodstvo DUTB

 

Datum: 29.04.2016