Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-349/04

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o 13. seji Nadzornega sveta Gorenja, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet je na svoji seji dne 5.5.2004 sprejel revidirano Letno poročilo družbe Gorenje,d.d. in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2003 in potrdil predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2003. Nadzorni svet je sprejel Poročilo o preveritvi letnega poročila, ki ga bo posredoval skupščini delničarjev. Povzetek letnega poročila za leto 2003 in celotno letno poročilo je danes objavljeno v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet.

Poleg tega je Nadzorni svet sprejel nerevidirano poročilo o poslovanju družbe Gorenje, d.d. in Skupine Gorenje za obdobje januar - marec 2004. Celotno poročilo je danes objavljeno v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet.

Nadzorni svet se je seznanil z odstopno izjavo mag. Igor Omerza, ki jo je podal 23.4.2004 zaradi nezdružljivosti opravljanja funkcije funkcionarja lokalne skupnosti in člana nadzornega sveta gospodarske družbe v skladu z zakonom o preprečevanju korupcije. Nadzorni svet bo skupščini delničarjev predlagal, da se za izpraznjeni mesti v nadzornem svetu družbe opravijo nadomestne volitve.

Nadzorni svet se je seznanil s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb ter v ta namen oblikoval delovno skupino, ki bo skupaj z Upravo družbe pripravila za naslednjo sejo nadzornega sveta izjavo glede usklajenosti s priporočili Kodeksa.

 

 
Uprava, Gorenje, d.d.

 

Datum: 6. 5. 2004