Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
ISK-3/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

Izjava o skladnosti s kodeksom

Kodeks upravljanja javnih delniških družb je bil sprejet 18. marca 2004, konec leta 2005 pa so predstavniki Združenja Manager, Združenja članov nadzornih svetov in Ljubljanske borze podpisali prve spremembe Kodeksa. V veljavo so stopile z dnem podpisa. Uprava Luke Koper, d.d., je sprejela naslednjo izjavo:

Uprava družbe je v obdobju od zadnje objave izjave o spoštovanju Kodeksa, 27. julija 2005, do objave povzetka letnega poročil za leto 2005 spoštovala določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, z izjemo nekaterih odstopanj. Odstopanja in nekatera pojasnila vezana na kodeks objavljamo v priloženem Poročilu o upravljanju družbe.

Poročilo o upravljanje družbe bo od danes, 3. aprila 2006, objavljeno tudi na spletni strani www.luka-kp.si.

 

 
Uprava in nadzorni svet družbe

 

Datum: 3. 4. 2006

Pripeti dokumenti: Poročilo o upravljanju družbe