Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-480/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

Popravek podatka v povzetku revidiranega letnega poročila za leto 2005

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba LUKA KOPER, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Pri objavi povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2005 dne 27.3.2006 je prišlo do napake in sicer na strani 8, v poglavju »Vodenje in upravljanje povezanih družb«. V tabeli, ki prikazuje navzkrižno povezanost, se pri udeležbi družbe v kapitalu Luke Koper, d.d. spremeni delež Intereurope, d.d. na 0,03% ter delež Banke Koper, d.d. na 0,87%. Popravljena tabela je pripeta v priponki in bo objavljena tudi na domači spletni strani družbe www.luka-kp.si od 18.4.2006 dalje.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 18. 4. 2006

Pripeti dokumenti: Navzkrižna lastniška povezanost