Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-1938/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

Luka Koper v devetih mesecih 2006 poslovala uspešno

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba LUKA KOPER, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Na 15. redni seji dne 23. novembra 2006 je nadzorni svet delniške družbe Luka Koper obravnaval poslovne rezultate v prvih devetih mesecih 2006.
Luka Koper, d.d., je v obdobju januar-september 2006 poslovala uspešno. Skupni ladijski pretovor 10,4 milijonov ton je 5,2% večji od načrtovanega in 9% večji kot v enakem obdobju 2005. Glede na leto 2005 so rezultati boljši pri vseh pomembnejših blagovnih skupinah. Še posebej spodbudni so podatki, da se je pretovor kontejnerskih enot povečal za 17% in pretovor avtomobilov za 20%. Poslovni prihodki v višini 17,3 milijarde tolarjev so za 11% presegli načrtovano vrednost in so 15% višji kot v enakem obdobju 2005. Dobiček iz poslovanja je dosegel vrednost 3,4 milijarde tolarjev, kar za 10% presega rezultat enakega obdobja 2005. Celotni dobiček v višini 4 milijarde tolarjev je za dober odstotek višji kot v enakem obdobju lani.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 24. 11. 2006