Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-2089/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet o poslovnih načrtih v letu 2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba LUKA KOPER, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet delniške družbe Luka Koper, d. d., se je na 16. redni seji, dne 20. decembra 2006, seznanil s poslovnim načrtom družbe za leto 2007.
V letu 2007 si v družbi za cilj zastavljajo nadaljevanje pozitivnih trendov iz letošnjega leta v mednarodni trgovinski menjavi in konkretne korake k uresničevanju poslovne strategije družbe. Načrtujejo 13,9 milijona ton skupnega pretovora. Med pomembnejšimi cilji je povečevanje obsega poslovanja zlasti pri pretovoru kontejnerjev, avtomobilov in generalnih tovorov. Posebna pozornost bo namenjena optimalnemu izkoriščanju pretovornih in skladiščnih zmogljivosti.
Prihodki od prodaje storitev v višini 22,9 milijarde tolarjev bodo za 3 % višji kot v letu 2006. Načrtovan je dobiček iz poslovanja v višini 4,0 milijarde tolarjev in celotni dobiček pred obdavčitvijo 5,3 milijarde tolarjev.
Za naložbe v opremo in objekte bodo namenili 19 milijard tolarjev. Najpomembnejše bodo investicije v začetek gradnje nove garažne hiše z zmogljivostjo skladiščenja 12.000 avtomobilov, nabava dodatne opreme za pretovor kontejnerjev, gradnja nove hale za skladiščenje sipkih tovorov, avtocestna navezava na novi vhod v pristanišče.
Nadzorni svet je obravnaval in dal soglasje k nakupu nepremičnin od BTC Terminal Sežana, d. d., na lokaciji terminala v Sežani.

Sporočilo bo od 21.12. 2006 objavljeno tudi na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 21. 12. 2006