Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SEA-486/08

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Sporočilo borze

Informacija s seje nadzornega sveta Ljubljanske borze

Ljubljana, 13. november 2008 - Danes se je na redni seji sestal nadzorni svet Ljubljanske borze, ki je razpravljal o upravljanju družbe po zaključenem prevzemu družbe.

Nadzorni svet se je v sodelovanju z večinskim lastnikom borze dogovoril za sklic skupščine delničarjev Ljubljanske borze, ki bo imenovala nekatere nove člane nadzornega sveta, kot predstavnike večinskega lastnika. Obstoječi člani nadzornega sveta Boris Pesjak, Zdenko Podlesnik in Žiga Debeljak pa so na današnji seji podali odstopne izjave, ki stopijo v veljavo na dan skupščine delničarjev. Skupščina delničarjev bo predvidoma organizirana v januarju 2009.

Uprava borze, ki je sprejeto strategijo razvoja borze izvedla tako v vsebinskem kot tudi v formalnem pogledu je v skladu s predhodnim dogovorom z nadzornim svetom ob zaključku prevzema delniške družbe s strani Dunajske borze, podala predlog sporazumnega prenehanja mandata. Cilj uprave je, da se v spremenjenih razmerah že v poslovnem načrtu za leto 2009 jasno opredelijo nove strateške usmeritve in imenujejo odgovorni nosilci s polnim mandatom za njihovo izvajanje.

V času do imenovanja uprave z novim polnim mandatom bo uprava borze opravljala tekoče posle, hkrati pa nadaljevala pogovore o svojem nadaljnjem sodelovanju z borzo.

 

 
Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

 

Datum: 13. 11. 2008