Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1440/11

LUKA KOPER, d.d., Koper

Podpis pogodbe o najemu dolgoročnega posojila

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Luka Koper, d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Družba Luka Koper d. d. je s tremi poslovnimi bankami 30. 12. 2011 podpisala pogodbo o najemu 7-letnega dolgoročnega posojila v višini 37.000.000 EUR. Namen najetja dolgoročnih posojil je refinanciranje kratkoročnega posojila.

Z najetjem dolgoročnih posojil se dodatno podaljšuje ročnost virov financiranja Luke Koper, d. d. S tem se zasleduje cilj uravnavanja ročnosti sredstev z ročnostjo virov financiranja, ki je glede na infrastrukturno dejavnost družbe dolgoročnega značaja. Povprečna ročnost finančnih obveznosti skupine Luka Koper se tako podaljšuje na 5,3 leta.

Obvestilo bo od 30. 12. 2011 dalje objavljeno na spletni strani družbe www.luka-kp.si.
Uprava družbe
Datum: 30.12.2011