Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-319/17

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil 111. Člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, družba MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper, Pristaniška 12, Koper objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe je na 48. redni seji dne 12.04.2017 sprejel naslednje sklepe:

  • Seznanil se je z oceno poslovanja za obdobje januar- februar,
  • Seznanil se je  z aktivnostmi uprave pri večjih naložbah,
  • Seznanil se je z nerevidiranimi in nekonsolidiranimi računovodskimi izkazi za leto 2016.

     

To obvestilo bo od danes dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.ml-holding.si  še najmanj pet let.

Uprava družbe
Datum: 12.04.2017