Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-55/17

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Revidirano letno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za leto 2016

V skladu s 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba MODRA LINIJA HOLDING, finančna družba, d.d.., Koper objavlja  Letno poročilo za poslovno leto 2016

Letno poročilo vsebuje revizorjevo poročilo.

Nadzorni svet letnega poročila še ni obravnaval in ga bo obravnaval na naslednji seji.

Ta nadzorovana informacija bo objavljena tudi na spletni strani družbe (www.ml-holding.si), pod rubriko javne objave, od danes dalje in sicer za obdobje najmanj 10 let.
 

Uprava družbe
Datum: 26.04.2017