Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-555/17

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Obvestilo o prejemu sodbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba Mlinotest d.d. je v petek prejela sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici v zadevi opr. št. Pg 64/2016, v kateri sta tožnika 1. VSESLOVENSKO ZDRUŽENJE MALIH DELNIČARJEV (VZMD) iz Ljubljane in 2. MIHA LIKAR iz Dutovelj v marcu 2016 vložila izpodbojno tožbo zaradi razveljavitve sklepov 27. skupščine z dne 11.02.2016, sprejetih pod točkami 2., 3. in 4. dnevnega reda (pcto. 7.500,00 EUR).

Sodišče je navedeni tožbeni zahtevek v celoti zavrnilo in tožeči stranki naložilo povrnitev stroškov pravdnega postopka. Sodba še ni pravnomočna.

 

Objava bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj desetih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 29.05.2017