Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-350/18

INLES, d.d., Ribnica

Seja Upravnega odbora

Upravni odbor družbe INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica  je na svoji seji dne 26.04.2018:

Potrdil revidirano letno poročilo družbe Inles d.d. in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Inles za poslovno leto 2017.

Potrdil poročilo o delu Upravnega odbora za leto 2017, ter predlog skupščini družbe o uporabi čistega dobička za leto 2017 in podelitvi razrešnice članom upravnega odbora.

Potrdil poslovni načrt družbe za leto 2018 in predlog skupščini družbe za imenovanje revizorja za leto 2018, ter se seznanil z informacijo o poslovanju družbe v prvem tromesečju letošnjega leta.

To sporočilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe Inles d.d., še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor
Datum: 26.04.2018