Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-850/18

ALTA Invest d.d., Ljubljana

Obvestilo o oblikovanju konzorcijev za skupno prodajo delnic družb (i) ELEKTRO CELJE, d.d., (ii) ELEKTRO GORENJSKA, d.d., (iii) ELEKTRO LJUBLJANA d.d.,(iv) ELEKTRO MARIBOR d.d. in (v) ELEKTRO PRIMORSKA d.d.

Ob smiselni uporabi določil Uredbe  (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

družba ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, matična številka: 3710432000 (v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«) v svojem imenu in za račun pogodbenih strank Sporazumov o skupni prodaji objavlja:

Obvestilo o oblikovanju konzorcijev za skupno prodajo delnic družb  (i) ELEKTRO CELJE, d.d., (ii) ELEKTRO GORENJSKA, d.d.,  (iii) ELEKTRO LJUBLJANA d.d.,(iv) ELEKTRO MARIBOR d.d. in (v) ELEKTRO PRIMORSKA d.d.

Manjšinski delničarji elektro-distribucijskih podjetij (i) ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., (ii)  ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., (iii) ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., (iv) ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. in (v) ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d. (vsako izmed navedenih elektro-distribucijskih podjetij: »Družba«) so sklenili posamične sporazume o skupni prodaji navadnih delnic, katerih izdajatelj je posamična Družba (vsak izmed sporazumov o skupni prodaji: »Sporazum o skupni prodaji«).

Pogodbene stranke Sporazumov o skupni prodaji so za izvedbo posameznih storitev finančnega svetovanja v prodajnem postopku delnic Družbe, ki so predmet posamičnega Sporazuma o skupni prodaji, imenovale družbi ALTA Invest d.d. in ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, matična številka: 3618846000, kot ekskluzivna finančna svetovalca.

Obvestila o oblikovanih konzorcijih o skupni prodaji delnic posamične Družbe so v priponki.

Temu obvestilu je priložen tudi investicijski teaser o elektro-distribucijskem trgu in posameznih elektro-distribucijskih podjetjih v Sloveniji, t.j. pdf dokument z naslovom »Electricity Distribution Network Companies in Slovenia, October 2018«.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe ALTA Invest d.d. (www.alta.si).

ALTA Invest d.d.
Datum: 06.11.2018