Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-325/19

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Poslovanje Zavarovalne skupine Sava v prvem četrtletju 2019 v okviru načrtovanega

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

Nadzorni svet Save Re se je na včerajšnji redni seji seznanil z nerevidiranimi izidi poslovanja Zavarovalne skupine Sava in Save Re za prvo četrtletje 2019.

Na rast čistega dobička vplivalo ugodno škodno dogajanje in izboljšanje stroškovne učinkovitosti. Skupina nadaljuje z realizacijo strategije rasti tudi skozi prevzeme – izvedene prevzemne aktivnosti imajo pozitivne učinke na poslovanje skupine.

Rast poslovnih prihodkov

Zavarovalna skupina Sava je v prvem četrtletju leta 2019 dosegla visoko, 7,2-odstotno rast poslovnih prihodkov. K temu povečanju je poleg rasti čistih prihodkov od zavarovalnih premij obstoječih zavarovalnih družb (6,7 odstotka) prispevalo poslovanje novih družb v skupini, ki so bile prevzete med letom 2018. Kosmate premije so se povečale za 2,8 odstotka in tako znašale 171,6 milijona evrov. Rast kosmatih premij izvira iz pozavarovanj (6,5-odstotna rast), premoženjskih zavarovanj v tujini (12,3-odstotna rast) in življenjskih zavarovanj v Sloveniji (2,6-odstotna rast), medtem ko so kosmate premije premoženjskih zavarovanj v Sloveniji in življenjskih zavarovanj v tujini ostale na ravni preteklega leta. S tem je skupina v prvem četrtletju zbrala 30,8 odstotka načrtovane premije za leto 2019.

Čisti dobiček skladen z načrti

Zavarovalna skupina Sava je v prvem četrtletju leta ustvarila 10,9 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je 25,4 odstotka načrtovanega za leto 2019. Donosnost lastniškega kapitala, prilagojena na letno raven, je znašala 12,2 odstotka.

Izboljšanje stroškovne učinkovitosti in ugoden kombinirani količnik

Doseženi poslovni rezultati odsevajo predvsem ugodno škodno dogajanje pri pozavarovanjih in premoženjskih zavarovanjih v Sloveniji, v manjši meri pa so k rasti čistega dobička prispevale tudi nove družbe, prevzete v letu 2018. Primerjalno z istim obdobjem lani se je izboljšal tudi čisti stroškovni količnik zaradi nižjih pozavarovalnih stroškov pridobivanja pozavarovalnega odseka in povečanja stroškovne učinkovitosti pravzaprav vseh zavarovalnih poslovnih odsekov zaradi manjše rasti obratovalnih stroškov glede na rast čistih prihodkov od zavarovalnih premij.

V prvem četrtletju leta je bil dosežen ugoden čisti kombinirani količnik v višini 93,0 odstotka, in sicer zaradi boljšega škodnega in stroškovnega količnika.

Prevzemno delovanje dopolnjuje uresničevanje sprejete strategije

Zavarovalna skupina Sava ob močni organski rasti uspešno nadaljuje uresničevanje začrtane strategije tudi glede rasti s prevzemi. Zavarovalnica Sava je 27. 2. 2019 izpolnila vse odložne pogoje in tako postala 100-odstotna lastnica družb ERGO osiguranje, d.d., in ERGO životno osiguranje, d.d., iz Hrvaške. Poteka še prevzem družbe za upravljanje KBM Infond, družba, d.o.o., pri čemer se zaključek transakcije pričakuje v drugem četrtletju leta.

Dokumenta Nerevidirano poročilo o poslovanju Zavarovalne skupine Sava in računovodski izkazi Save Re, d.d., za obdobje januar−marec 2019 ter predstavitev za vlagatelje sta pripeta.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 16. maja 2019, in sicer za najmanj petletno obdobje.

Uprava družbe
Datum: 16.05.2019