Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
SAR-18/19

KD d.d., Ljubljana

Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju Skupine KD in družbe KD d.d.

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 112. ter 113. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in družbe KD d.d. za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2019, kot ga je upravni odbor družbe potrdil na svoji seji 28.8. 2019.

 

Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na spletnih straneh družbe www.kd-fd.si od 28.8.2019 dalje, najmanj 10 let od datuma objave.

 

KD d.d.
Datum: 28.08.2019