Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-191/19

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami TZ174 in DZ91 izdajatelja Republika Slovenija

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

LEI koda:

485100000LWQHIX4XX88

Oznaka:

TZ174

DZ91

ISIN koda:

SI0002502456

SI0002502464

CFI koda:

DYZTXR

DYZTXR

Ime VP:

TRIMESEČNA ZAKLADNA MENICA 12/12/2019

DVANAJSTMESEČNA ZAKLADNA MENICA 10/09/2020

FISN koda:

RS/DISC TB 20191212 GOVT GTD

RS/DISC TB 20200910 GOVT GTD

Mesto trgovanja:

XLJU

Segment borznega trga:

Trg obveznic – zakladne menice

Število:

110.000

68.500

Skupna nominalna vrednost (EUR):

110.000.000,00

68.500.000,00

Datum izdaje v KDD, d. d.:

12. 9. 2019

12. 9. 2019

Datum uvrstitve na borzni trg:

13. 9. 2019

13. 9. 2019

Začetek trgovanja:

13. 9. 2019

13. 9. 2019

Datum zaustavitve in umika  iz trgovanja na borznem trgu:

10. 12. 2019

8. 9. 2020

Razlog zaustavitve in umika:

Zapadlost vseh obveznosti

Zapadlost vseh obveznosti

Datum zapadlosti:

12. 12. 2019

10. 9. 2020

En lot:

Apoen 1.000,00 EUR

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

Tečaj zakladnih menic:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladne menice

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 12.09.2019