Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-58/19

MELAMIN, d.d., Kočevje

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi 148. člena ZTFI-1 družba Melamin d.d. Kočevje, Tomšičeva 9, 1330 Kočevje, objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

Vezano na obvestilo o pričetku pridobivanja lastnih delnic družbe z dne 28.7.2017, družba Melamin d.d. Kočevje obvešča javnost o sklenjenih poslih z lastnimi delnicami. Družba je dne 19.9.2019 na Ljubljanski borzi odkupila 10.836 lastnih delnic z oznako MKOG po ceni 57,00 EUR za delnico v skupni vrednosti 617.652,00 EUR.

Posrednik pri nakupu delnic je bila NLB d.d. Ljubljana.

Družba je pred tem nakupom imela 17.040 lastnih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 27.876, kar predstavlja 6,20% vseh izdanih delnic.

Obvestilo bo od 20.9.2019 dalje in najmaj pet let od objave objavljeno tudi na spletni strani družbe www.melamin.si   

Direktor družbe
Srečko Štefanič
Datum: 20.09.2019