Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-666/19

VIPA HOLDING, d.d.

Prejem izpodbojne tožbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, in veljavne zakonodaje,  uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja naslednjo notranjo informacijo:
 

Družbi VIPA HOLDING d.d. je bila s strani Okrožnega sodišča v Novi Gorici vročena izpodbojna tožba opr. št. Pg 176/2019 delničarjev Koordina, poslovno svetovanje in trgovina, d.o.o. in Bosiljka Zvonar (pcto. 6.500,00 EUR s pp). Delničarja izpodbijata vse sklepe, sprejete na skupščini dne 23.08.2019, in sicer zahtevata ugotovitev ničnosti skupščinskih sklepov, sprejetih pod točkami 1., 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 3.c in 4. dnevnega reda. Podrejeno delničarja zahtevata razveljavitev skupščinskih sklepov, sprejetih pod točkami 1., 3.a, 3.b, 3.c in 4. dnevnega reda, ter razveljavitev in spremembo skupščinskih sklepov, sprejetih pod točkama 2.a in 2.b dnevnega reda.

Družba VIPA HOLDING d.d. bo skladno s pozivom sodišča na prejeto tožbo odgovorila v postavljenem roku.

To obvestilo bo od 17.10.2019 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljeno na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

Uprava družbe
Datum: 17.10.2019