Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-13/20

KD Group, d.d., Ljubljana

Obvestilo o spremembi deleža lastnih delnic

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in 148. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, objavlja v priponki obvestilo o spremembi deleža lastnih delnic.
Z vpisom spremembe statuta družbe v sodni register z dne 3.7.2020 zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala družbe z umikom 133.049 delnic družbe KDHR, se je z izvedenim korporacijskim dejanjem zmanjšalo število lastnih delnic v imetništvu KD Group pod prag 5%. 

 

Skupno število lastnih delnic v imetništvu KD Group d.d. pred zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe z umikom 133.049 lastnih delnic je bilo 5,38% vseh izdanih delnic, po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register. Po izvedenem umiku 133.049 lastnih delnic  oznake KDHR družba več ni imetnik lastnih delnic.

 

 

 

Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na spletnih straneh družbe www.kd-group.com od  3.7.2020 dalje, najmanj 5 let od datuma objave.

 

KD Group d.d.

 

KD Group d.d.
Datum: 03.07.2020