Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-170/21

DARS d.d., Celje

Objava nerevidiranih računovodskih izkazov DARS, d. d. za poslovno leto 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, objavlja nerevidirane računovodske izkaze za leto 2020.

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2020 bodo od objave dalje in najmanj do dneva izteka predpisanega roka dosegljivi tudi na spletnih straneh družbe DARS, d. d. (www.dars.si).

 

Uprava DARS, d. d.