Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-262/21

LUKA KOPER, d.d., Koper

Predlog o uporabi bilančnega dobička za leto 2020

Nadzorni svet družbe Luka Koper, d.d. je na redni seji dne 23.4.2021 obravnaval predlog uporabe bilančnega dobička, ki ga bosta uprava in nadzorni svet predlagala skupščini delničarjev v potrditev.

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata sledečo uporabo bilančnega dobička, ki je na dan 31. 12. 2020 znašal 30.637.829,48 evrov:

  • del bilančnega dobička v znesku 14.000.000,00 evrov se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,00 evra na navadno delnico,
  • preostanek bilančnega dobička v znesku 16.637.829,48 evra ostane nerazporejen

 

Informacija bo od 23.4.2021 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si

Uprava družbe
Datum: 23.04.2021