Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-23/21

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 28. 5. 2021 do vključno 3. 6. 2021. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 6.769 lastnih delnic v skupni vrednosti 721.637 EUR, in sicer:

- 28. 5. 2021     1.525   delnic po povprečni tehtani ceni 106,50 EUR,
- 31. 5. 2021     1.059   delnic po povprečni tehtani ceni 106,32 EUR,
- 1. 6. 2021       1.440   delnic po povprečni tehtani ceni 106,20 EUR,
- 2. 6. 2021       1.331   delnic po povprečni tehtani ceni 107,00 EUR in
- 3. 6. 2021       1.414   delnic po povprečni tehtani ceni 107,00 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.583.312, kar je predstavljalo 4,828 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.590.081, kar predstavlja 4,849 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 4. 6. 2021 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 04.06.2021