Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-222/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

IMO-RENT INVEST d.o.o. – uvrstitev obveznic IMA1

Izdajatelj:

IMO-RENT INVEST d.o.o.

Naslov:

Opekarniška cesta 2C, 3000 Celje

Segment:

Trg SI ENTER – podsegment ADVANCE OBVEZNICE

Oznaka:

IMA1

Ime VP:

IMMORENT ALFA, OBVEZNICE 1. IZDAJE

ISIN koda:

SI0032104026

CFI koda:

100

FISN:

IMI/8.00 BD 20221028 UNSEC

LEI:

485100FQEYSDTA7VC652

Število:

51

Nominalna vrednost (v EUR):

10.200.000,00

Obrestna mera:

Nespremenljiva, 8%

Izplačilo obresti:

Kvartalno

Datum dospetja glavnice:

28. 10. 2022

Datum prve izdaje v KDD:

7. 8. 2020

Datum uvrstitve na trg SI ENTER:

19. 7. 2021

Datum začetka trgovanja:  

19. 7. 2021

Zadnji trgovalni dan:

25. 10. 2022

Umik iz trgovanja:

26. 10. 2022

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

En lot:

Apoen po 200.000,00 EUR

Tečaj:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti

Prvi referenčni tečaj:

100

Način trgovanja:

Avkcijsko

Druge informacije

Objava predstavitvenega dokumenta za uvrstitev IMA1 na SEOnet, dne 15. 7. 2021

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 15.07.2021