Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-533/21

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Sklic 29. izredne skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, na podlagi 18. in 19. člena Statuta družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 ter sklepa uprave družbe z dne 28.7.2021, uprava sklicuje

29. izredno skupščino delničarjev, ki bo dne 1. 9. 2021 ob 15.30 uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107


Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., objavlja gradivo za izredno skupščino, in sicer: sklic skupščine, gradivo za skupščino, zahtevo za sklic skupščine družbe Mercator, d. d., Poročilo uprave družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., o utemeljenem razlogu za popolno izključitev prednostne pravice pri povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki ter prijavo udeležbe in pooblastilo za udeležbo.

Obvestilo bo od 30. 7. 2021 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava
Datum: 30.07.2021