Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-16/21

KRKA, d. d., Novo mesto

Informacija o spremembi deleža lastnih delnic

Na podlagi 148. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Krka, d. d., Novo mesto obvešča zainteresirano javnost, da je zaradi pridobitve lastnih delnic, delež lastnih delnic presegel pet odstotkov vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.639.237, kar je predstavljalo 4,999 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.640.072, kar predstavlja 5,001 % vseh izdanih delnic.

Več informacij je v prilogi.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 27. 9. 2021 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 27.09.2021