Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-21/22

NLB, d. d., Ljubljana

Nadzorni svet banke imenoval tri dodatne člane in popolnil Upravo NLB

Člani Nadzornega sveta NLB so se danes virtualno sestali na prvi seji v letu 2022. Pozornost so namenili uresničevanju strategije NLB Skupine in statusu vključevanja okoljskih, družbenih in upravljavskih (ESG) dejavnikov v poslovni model skupine.  Nadzorni svet je na seji imenovali tudi tri nove člane Uprave banke in jo s tem razširil na skupaj šest članov. Za nove člane Uprave NLB so bili imenovani: Hedvika Usenik, Antonio Argir in Andrej Lasič. Gre za kadre, ki prihajajo iz NLB oz. NLB Skupine, imajo bogate izkušnje in so na svoji dosedanji karierni poti ustvarili veliko dodane vrednosti.

NLB Skupine je v zadnjem obdobju vse večja, saj je z uspešnim nakupom Komercijalne banke Beograd decembra 2020 postala ključni igralec na kar sedmih trgih JV Evrope, aktivno pa se ozira po novih priložnostih za bodisi organsko rast bodisi  širitev z nakupi in pripojitvami. Strategija NLB Skupine poleg zavezanosti trajnostnemu poslovanju in razvoju v ospredje postavlja še intenzivno digitalizacijo in usmerjenost v uporabniško izkušnjo najvišje kakovostne ravni. Vse skupaj terja in bo v prihodnje še v večji meri terjalo celovito, usklajeno in učinkovito upravljanje, tako posameznih poslovnih področij kot tudi skupine kot celote in izkoriščanje vseh sinergij, ki jih skupina nudi. S tremi novimi člani dopolnjena Uprava banke bo ustrezno pripravljena za ta izziv in najboljša kombinacija različnih znanj, izkušenj in kompetenc. Petletni mandat članice oz. člana Uprave NLB bodo novi člani nastopili po pridobitvi soglasja Banke Slovenije, dotlej pa bodo opravljali sedanje funkcije pomočnikov uprave. 

Primož Karpe, predsednik Nadzornega svet NLB je ob tej priložnosti poudaril: «V nadzornem svetu smo se zavedali, da je potrebno popolniti Upravo banke, če želimo tudi v prihodnje kvalitetno upravljati NLB Skupino, nadaljevati uspešno poslovanje in izpolnjevati strateške zaveze do naših deležnikov, v prvi vrsti naših strank, delničarjev, pa tudi zaposlenih. Veseli me, da smo v sami NLB Skupini našli kadre, ki jo bodo kot enovita ekipa uspešno vodili tudi v prihodnosti. Naloga je v visoko konkurenčnem in nenehno spreminjajočem se okolju gotovo zelo zahtevna, a smo prepričani, da ji bodo kos.«

Predsednik Uprave NLB Blaž Brodnjak pa je izpostavil: »Z vsemi tremi kolegi se zelo dobro poznamo, delamo in dihamo skupaj že vrsto let, poznajo pa jih tudi naše stranke, naši partnerji in celotna ekipa zaposlenih NLB Skupine. Prepričan sem, da so ravno oni najboljša izbira in s ponosom, veseljem in zaupanjem pričakujem, da se nam pridružijo v Upravi NLB.« 

 

Kdo so trije dodatno imenovani člani Uprave NLB?

Vsi trije so trenutno pomočniki uprave banke, in sicer: Hedvika Usenik za bančništvo na drobno (retail) in privatno bančništvo, Antonio Argir za upravljanje skupine, Andrej Lasič pa za korporativno in investicijsko bančništvo.

Hedvika Usenik je izkušena bančna strokovnjakinja z več kot 20-imi leti izkušenj v mednarodnih bančnih skupinah. Poslovno pot je pričela leta 1996 kot raziskovalka na Inštitutu za ekonomska raziskovanja, leta 2001 pa se je pridružila UniCredit banki Slovenija d.d., kjer je opravljala različne vodstvene funkcije na področju bančništva na drobno in korporativnega bančništva, od leta 2014 do prihoda v NLB v letu 2018 je vodila bančništvo na drobno in bila članica uprave te banke. V NLB je kot pomočnica uprave za bančništvo na drobno in privatno bančništvo od leta 2020 odgovorna za poslovno mrežo banke, privatno bančništvo, kontaktni center NLB 24/7 ter razvoj in upravljanje prodaje ter storitev banke. Poleg bančništva na drobno so njena glavna strokovna področja še poslovanje s podjetji, trgovinsko bančništvo, celovito upravljanje produktov, segmentov in kanalov ter digitalna transformacija. Je predsednica nadzornega sveta NLB Skladov in članica nadzornega sveta NLB Banke Banja Luka. Je tudi članica Odbora za trajnostni razvoj NLB Skupine.

Antonio Argir je svojo kariero zgradil v NLB Banki Skopje. Banki se je pridružil leta 1999 in delal kot kreditni specialist za podjetja, dolgoročna in naložbena posojila, kasneje pa je več let delal v poslovni mreži na področju koordinacije, kot vodja podružnice in direktor divizije bančništva na drobno. Leta 2015 je postal član, pol leta kasneje pa predsednik uprave NLB Banke Skopje. Vodstvu NLB v Ljubljani se je pridružil s 1. januarjem letos, ko je vajeti vodenja NLB Banke Skopje predal Branku Greganoviću. Argir je bil član Makedonskega združenja bank, od leta 2018 dalje pa je podpredsednik Gospodarske zbornice Severne Makedonije. NLB Banka Skopje je pod vodstvom Antonia Argirja beležila izjemno rast na vseh področjih poslovanja, pomembno rast dobičkonosnosti, cena delnice banke pa je zrasla za petkrat. Danes je NLB Banka Skopje ugledna in stabilna finančna institucija ter vodilna na trgu pri inovacijah in digitalizaciji bančnih produktov in storitev.      

Andrej Lasič je svojo poslovno pot je pričel v SKB-Societe Generale Group leta 1997, kjer je bil pred prihodom v NLB direktor za ključne in institucionalne stranke. NLB se je pridružil v 2013 kot izvršni direktor Sektorja ključnih strank, kot pomočnik uprave za korporativno in investicijsko bančništvo pa pokriva tako poslovanje z malimi in srednji podjetji kot tudi ključnimi komitenti, trgovinsko in investicijsko bančništvo ter skrbniške storitve, pa tudi svetovanje ustrezne strukture virov in čezmejno financiranje. Pri poslovanju z gospodarskimi družbami je njegovo vodilo zagotavljanje celovitih in najzahtevnejših bančnih in finančnih rešitev za podjetja, pa tudi institucionalne stranke. Kot priznan strokovnjak svoje poglobljeno znanje in bogate izkušnje na področju poslovanja s podjetji in investicijskega bančništva, korporativnega upravljanja, projektnega financiranja in prestrukturiranja redno predstavlja tudi na različnih javnih srečanjih. Je predsednik upravnega odbora NLB Banke Beograd in član upravnega odbora NLB Banke Sarajevo, član nadzornega sveta NLB Lease&Go in član Odbora za trajnostni razvoj NLB Skupine. Je tudi predsednik Odbora za pravne osebe pri ZBS in član uredniškega odbora Bančnega vestnika.

 

Na dobri poti, da postanemo regionalni prvak in ključno gonilo trajnostnega razvoja v domači regiji

Člani Nadzornega sveta NLB so se na današnji seji seznanili tudi z napredkom izvedbe strategije NLB Skupine. Skupina je naredila pomembne korake k uresničevanju svojih strateških ciljev na treh glavnih področjih: tradicionalno bančništvo na področju poslovanja s prebivalstvom in podjetji, kjer potekajo številne pobude za digitalizacijo poslovanja, ki naj bi omogočile hitrejše in učinkovitejše zagotavljanje storitev strankam; nadgradnja notranjih procesov za povečanje učinkovitosti zaposlenih, kot je uporaba podatkov in tehnoloških platform, ter uvedba trajnostnega poslovanja. V letu 2021 smo se osredotočili predvsem na izboljšanje obvladovanja podnebnih in okoljskih tveganj ter vzpostavili Okvir trajnostnega delovanja NLB Skupine. Slednji med drugim vključuje analizo vplivov, ki je pokazala, katera so tri ključna področja vplivov za našo skupino: podnebje, učinkovita in varna raba virov ter uravnotežen in vključujoč ekonomski in družbeni sistem. Ta skupaj z nenehnim razvojem okoljskih in družbenih politik ter integracijo okoljskih in družbenih dejavnikov ostajajo prioriteta tudi v letu 2022.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo od 20. 1. 2022 dalje na voljo na uradni spletni strani NLB d.d. (www.nlb.si).

 

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 20.01.2022