Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-128/22

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Imenovanje predstavnikov zaposlenih v Nadzorni svet družbe Salus, Ljubljana, d.d.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 3. poglavja Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in ostale veljavne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46a, 1000 Ljubljana (»družba«) objavlja naslednje sporočilo:

Družba je bila obveščena, da sta bila dne 10. 3. 2022 v Nadzorni svet družbe na mesto predstavnikov zaposlenih v Nadzornem svetu družbe za mandatno obdobje 4 let od 27. 4. 2022 dalje imenovana g. Miha Lebinger ter g. Žiga Zore.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 14. 3. 2022 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 14.03.2022