Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-24/22

LUKA KOPER, d.d., Koper

Letno poročilo 2021

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, veljavne zakonodaje in skladno s finančnim koledarjem družba Luka Koper, d. d., objavlja revidirano Letno poročilo 2021 Skupine Luka Koper in Luke Koper, d. d.

Nadzorni svet družbe je danes, 22.4. 2022, obravnaval in sprejel revidirano Letno poročilo družbe in Skupine Luka Koper za leto 2021. Dokument, ki vključuje tudi trajnostno poročilo, je objavljen v pripetem dokumentu.

 

Nov razvojni cikel na področju kontejnerjev

Nadzorni svet je na današnji seji obravnaval in sprejel tudi več pomembnih sklepov, ki se nanašajo na povečanje in izgradnjo dodatnih pretovornih in skladiščnih kapacitet. V večini primerov gre za investicije na območju kontejnerskega terminala, ki predstavljajo nov razvojni cikel te najpomembnejše strateške blagovne skupine. Nadzorni svet je na današnji seji odobril elaborat projekta, ki predvideva za 248 milijonov evrov naložb do leta 2030 v povečanje zmogljivosti kontejnerskega terminala na 1,75 milijona TEU/leto. Te vključujejo izgradnjo dodatne operativne obale in skladiščnih površin na severnem delu prvega pomola, nabavo dodatnih obalnih dvigal in podaljšanje terminalskih železniških tirov, širitev skladiščnih kapacitet za kontejnerje v zaledju terminala ter nabava dodatne opreme. Na podlagi globalnih logističnih trendov je namreč kontejnerizacija blaga, ki ima visoko dodano vrednost, še vedno v porastu, kar dokazuje pretekla rast pretovora kontejnerjev v Kopru in ocena tržnih potencialov naših zalednih tržišč. Povečanje kapacitet je tudi odgovor na pričakovanja ladjarjev in vseh ostalih uporabnikov pristanišča, s tem pa bo družba lahko ohranila konkurenčne prednosti, ki že vrsto let postavljajo koprski kontejnerski terminal na prvo mesto v Jadranu. Nov razvojni cikel kontejnerskega terminala sledi časovni izvedbi dodatnega tira med Koprom in Divačo, ki naj bi bil operativen leta 2026.

Nadzorni svet je na današnji seji potrdil še načrt za povečanje pristaniških zmogljivosti, ki so namenjene pretovoru in skladiščenju generalnih tovorov. Projekt predvideva izgradnjo namenskega skladišča za jeklene kolute na območju drugega pomola. Sodobno skladišče bo opremljeno z avtomatsko vodenimi mostnimi dvigali, visoko nosilnostjo tal ter bo ustrezno informacijsko podprto. S projektom želi družba povečati zmogljivosti za napovedane rasti pretovora jeklenih proizvodov ter optimizirati izkoriščenost skladiščnega prostora in poslovnih procesov. Z izgradnjo specializiranega skladišča se bodo namreč sprostile druge skladiščne kapacitete, ki bodo namenjene drugim blagovnim skupinam. Na strehi skladišča je predvidena tudi postavitev fotonapetostne elektrarne. Ta bo, skupaj z drugimi načrtovanimi fotonapetostnimi objekti v pristanišču, pospešila energetski prehod in povečala delež samooskrbe z obnovljivimi viri energije na 23 %. Skupna vrednost naložbe je 27 milijonov evrov, zaključek gradnje skladišča je predviden v letu 2024.

Informacija bo od 22.4.2022 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si

Uprava družbe
Datum: 22.04.2022
Pripeti dokumenti:  Letno poročilo 2021