Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-184/23

DARS d.d., Celje

Nerevidirani računovodski izkazi družbe DARS, d. d., za leto 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, objavlja nerevidirane računovodske izkaze za leto 2022.

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2022 bodo od objave dalje in najmanj do dneva izteka predpisanega roka dosegljivi tudi na spletnih straneh družbe DARS (www.dars.si).

DARS, d. d.
Datum: 31.03.2023