Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-491/23

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

Obvestilo glede družbe SIJ Acroni d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali izdajatelj) obvešča, da je v njeni odvisni družbi SIJ Acroni d.o.o. dne 13. julija 2023 prišlo do večje poškodbe glavnega motorja valjavskega ogrodja v Vroči valjarni (t. i. blooming), kar bo vplivalo na začasno ustavitev pomembnega dela proizvodnje, predvidoma do treh mesecev. Poškodovanih oseb ob dogodku ni bilo.

Družba SIJ d.d. kot izdajatelj obveznic SIJ6 in SIJ7 informacijo objavlja na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU, saj SIJ Acroni d.o.o. predstavlja njeno vodilno proizvodno odvisno družbo.

Dogodek bo povzročil začasen izpad proizvodnje ter večjo gospodarsko škodo v poslovanju omenjene družbe in Skupine SIJ. Skupina SIJ in družba SIJ Acroni d.o.o. imata sklenjeno ustrezno zavarovanje za tovrstna tveganja. Odpuščanje zaposlenih ni predvideno.

Izredni dogodek ne bo vplival na pravočasno izpolnjevanje obveznosti izdajatelja ali družb Skupine SIJ, po prejemu prvih ocen razsežnosti poslovnega dogodka pa SIJ d.d. informacijo kot javna družba objavlja z namenom enakomerne obveščenosti vlagateljev. Glede na visoko razpoložljiva likvidna sredstva ter dobre poslovne rezultate Skupine SIJ v letu 2022, ki so se nadaljevali tudi v prvi polovici leta 2023, bo Skupina SIJ še naprej normalno izpolnjevala svoje obveznosti.

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj pet let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 21.07.2023