Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-31/23

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 20. 7. 2023 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 25. 8. 2023 do vključno 31. 8. 2023. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 6.961 lastnih delnic v skupni vrednosti 724.503 EUR, in sicer:

- 25. 8. 2023           946   delnic po povprečni tehtani ceni   103,88 EUR,
- 28. 8. 2023        1.615   delnic po povprečni tehtani ceni   104,43 EUR,
- 29. 8. 2023        1.645   delnic po povprečni tehtani ceni   104,12 EUR,
- 30. 8. 2023        1.100   delnic po povprečni tehtani ceni   103,91 EUR in
- 31. 8. 2023        1.655   delnic po povprečni tehtani ceni   103,92 EUR.
 
Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d. Podrobno poročilo o nakupih lastnih delnic je priloženo.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.841.932, kar je predstavljalo 5,617 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.848.893, kar predstavlja 5,638 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 1. 9. 2023 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 01.09.2023