Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-284/23

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Zapadlost kuponov obveznic: TVL2

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, na podlagi amortizacijskega načrta izdajatelja in po uskladitvi podatkov s Centralno klirinško depotno družbo v skladu s Pravili borze določa prvi trgovalni dan brez upravičenja do tekočega kupona naslednjih izdaj obveznic:

 

TIVOLI 2. izdaja (TVL2)

Datum zapadlosti: 31. 12. 2023 (umik 28. 12. 2023)
 

Podrobnejši podatki o vrednostih glavnic in obresti ter obdobje obrestovanja kuponov so navedeni v prilogi.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 01.12.2023
Pripeti dokumenti:  Priloga