Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-124/24

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami TZ214, SZ143 in OZ20 izdajatelja Republika Slovenija

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Oznaka:

TZ214

SZ143

OZ20

ISIN koda:

SI0002503660

SI0002503678

SI0002104709

CFI koda:

DYZTXR

DYZTXR

DBZTFR

FISN koda:

RS/DISC TB 20240711 GOVT GTD

RS/DISC TB 20241010 GOVT GTD

RS/DISC BD 20251009 GOVT GTD

Segment borznega trga:

Trg obveznic – zakladne menice

Število:

31.914

23.233

50.168

Skupna nominalna vrednost (EUR):

31.914.000,00

23.233.000,00

50.168.000,00

Datum izdaje v KDD, d. d.:

11. 4. 2024

11. 4. 2024

11. 4. 2024

Datum uvrstitve na borzni trg:

15. 4. 2024

15. 4. 2024

15. 4. 2024

Začetek trgovanja:

15. 4. 2024

15. 4. 2024

15. 4. 2024

Datum zaustavitve in umika  iz trgovanja na borznem trgu:

9. 7. 2024

8. 10. 2024

7. 10. 2025

Datum zapadlosti:

11. 7. 2024

10. 10. 2024

9. 10. 2025

En lot:

Apoen 1.000,00 EUR

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

Tečaj zakladnih menic:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladne menice

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 11.04.2024