Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-13/24

NLB, d. d., Ljubljana

NLB Skupina: Gradimo na prednostih domačega igrišča

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 158. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, objavlja:

Leto 2023 je bilo za NLB Skupino resnično še eno leto, ki si ga bomo zapomnili – leto, v katerem je Skupina dosegla občudovanja vredne rezultate, hkrati pa še naprej delovala odgovorno ter s svojim strateškim fokusom in poslovnimi odločitvami postavljala temelje za stabilno in dobičkonosno poslovanje tudi v prihodnje. Vse to se odraža v Letnem poročilu NLB Skupine in v Poročilu o trajnostnem poslovanju NLB Skupine, ki ju je na današnji seji potrdil Nadzorni svet.

Letno poročilo opisuje poslovne poteze in dosežke NLB Skupine v preteklem letu, orisuje odpornost njenega poslovnega modela in strategijo, pa tudi makroekonomsko okolje, kar je NLB Skupini omogočilo, da je dosegla 550,7 milijonov evrov čistega dobička po obdavčitvi in dodatno okrepila tržne deleže na različnih geografskih območjih tako v segmentih strank kot v produktnih linijah.

Dobri poslovni rezultati Skupine v letu 2023 so ustvarili pomembno dodano vrednost za naše delničarje. NLB je izpolnila svojo zavezo in v preteklem letu v dveh tranšah izplačala dividende v višini 110 milijonov evrov, s čimer je na dobri poti, da izpolni cilj doseganja skupnega donosa kapitala z visokimi denarnimi dividendami v kumulativnem znesku 500 milijonov evrov med letoma 2022 in 2025. Še več, poslovni rezultati leta 2023 nam omogočajo znatno povečanje prihodnjih izplačil dividend, saj smo se zavezali, da bomo izplačali vsaj 40-odstotni delež dobička po obdavčitvi iz preteklih let. V letu 2024 to pomeni 220 milijonov evrov dividend, kar predstavlja 100-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2023, hkrati pa ohranja zmogljivost Skupine za organsko rast oziroma rast na podlagi združitev in prevzemov.

Poročilo o trajnostnem poslovanju NLB Skupine pa prikazuje našo zavezanost k spodbujanju pozitivnih sprememb in trajnosti v naših trajnostnih stebrih: trajnostne finance, trajnostno poslovanje in prispevek k družbi. Opisuje naš napredek pri doseganju cilja podnebne nevtralnosti in drugih ciljev, povezanih z ESG vidiki, pa tudi strategije, ki smo jih sprejeli za reševanje perečih okoljskih, družbenih in upravljavskih izzivov, s katerimi se spoprijemajo naše skupnosti.

Poročili in posodobljeno predstavitev za vlagatelje najdete na spodnjih povezavah:

Letno poročilo NLB Skupine 2023

Poročilo o trajnostnem poslovanju NLB Skupine 2023

Predstavitev za vlagatelje

»Najbolj navdihujočih zgodb o uspehu nikoli ne pišejo zgolj odlični rezultati, edinstvene poteze ali neprekinjene serije zmag. Sestavljajo jih tudi prepreke, ki jih premagamo s trudom, vztrajnostjo in vzdržljivostjo. Številni porazi, s katerimi se spoprijemamo na dostojanstven način. Pa veselje in zadovoljstvo, ko dosežemo skoraj nemogoče. Predvsem pa jih sestavljajo nepopisni občutki pripadnosti, domačnosti in topline, ko vse to doživimo na domačem igrišču. V NLB Skupini s srcem in z dušo poslujemo z in za domačo regijo – in to živimo vsak dan,« je v svojem sporočilu delničarjem, strankam, sodelavcem in drugim deležnikom zapisala Uprava NLB d.d.

 

Skupščina delničarjev NLB d.d. bo 17. junija

Na današnji seji je Nadzorni svet potrdil tudi predlog Uprave, da skliče 42. Skupščino delničarjev NLB d.d., ki bo 17. junija 2024. Več informacij bo na voljo v sklicu.

Člani Nadzornega sveta NLB d.d. so se na seji seznanili tudi s poročili strokovnih služb banke ter potrdili predloge, za katere je potrebno soglasje Nadzornega sveta NLB d.d.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo od 11. aprila 2024 dalje na voljo na uradni spletni strani Izdajatelja (www.nlb.si).

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 11.04.2024